„Trud życia…”

Laura Bellini Trud życia…   Trud życia tak piękny krótki polega na prawdzie że kiedyś się kończy (i) zachwycie ulotności chwilą nawet nie można się nacieszyć      30    

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 30
  •  
  •  
  •  
  •