Laura Bellini

Pustka

Nawet wiśniówka
nie pomogła

pustka

aż dzwoni
serce
odlane z żelaza (z kamienia już pękło)
dudni
jak dzwon
albo echo w kieliszku

pustym
z kropelką na

dnie
niewysączoną