Laura Bellini

Czym się różni...

Czym się różni chluśnięcie od bluzgnięcia?
Chlusnąć można erotycznie
bluzgnąć (dziś) patriotycznie