Laura Bellini

Kawa

Czarnym okiem
łypie
smolistym
gęstym
spojrzeniem
( mądrzejsza 
od nas wszystkich)
w białej filiżance