Laura Bellini

Nie ma wyjścia
Trzeba dożyć to życie