Laura Bellini

Zgłoszenie

W nocy
uciekł mi
wiersz
rysopis nie 
rozpoznany